کانالهای مختلف فشار ، کاهش صدا برای کاهش صدای پس زمینه ، لغو بازخورد صوتی. حالت های مختلفی برای جوهای مختلف ، حالت استاندارد ، کاهش نویز و حالت سیم پیچ تلفنی وجود دارد.

نمایش همه نتایج 2

نوار کناری را نشان دهید