سمعک با استفاده و خرید دانش

دانش شنوایی

دوستانی که با سمعک نمی شنوند می توانند به بخش otolaryngology مراجعه کنند تا محصولات otoacoustic محصولات بررسی اعوجاج

وقتی گوش های ما دچار کم شنوایی می شود ، ...

ادامه مطلب

ادامه مطلب
دانش شنوایی

انتظار می رود بازار جهانی تجهیزات حفاظت از شنوایی هوشمند تا سال 2.05 به 2022 میلیارد دلار برسد

در سالهای اخیر ، دستگاه جهانی محافظت از شنوایی هوشمند ...

ادامه مطلب