ادامه مطلب
نمایشگاه

بهترین سمعک های خارج از سال 2020 نمایشگاه آنلاین زنده علی بابا - Jinghao Medical David & Alice.

1. سمعک ITE JH-A39 Mini قابل شارژ
https://www.jhhearingaids.com/jh-a39-rechargeable-ite-hearing-aid/

2. سمعک JH-D30 Mini ITE (تقریباً Cic)
https://www.jhhearingaids.com/jh-d30-mini-ite-hearing-aids-hercules/

3. سمعک شناور open-BTE قابل شارژ JH-D26 - رنگ تکه ای مد
https://www.jhhearingaids.com/jh-d26-rechargeable-bte-hearing-aid/

4. سمعک بلوتوث JH-W2.
https://www.jhhearingaids.com/bluetooth-hearing-aids/

ادامه مطلب

12